EMIDENT dentalni center d.o.o.
Vrtojbenska ulica 73
5290 Šempeter pri Gorici

V našem dentalnem centru  damo veliko na zadovoljstvo in zaupanje naših pacientov, zato želimo vse nastale težave rešiti v obojestransko zadovoljstvo.

Pogoji za uveljavljanje garancije so:

 • če pacient zobozdravnika pred pričetkom obravnave opozori na vse svoje bolezni ali stanja, ki bi lahko negativno vplivala na stanje zob ali obzobnih tkiv,
 • če pacient upošteva in se drži vseh zobozdravnikovih navodil;
 • če pacient redno in temeljito skrbi za ustno higieno;
 • če pacient opravi reden kontrolni pregled pri nas najmanj enkrat na 6 mesecev oziroma pogosteje, če tako zahteva zobozdravnik.

Garancija začne veljati  z dnem opravljene storitve.

Iz garancije so izključeni vse nezgodne poškodbe in vsi provizoriji, garancija ne vključuje endodontskih zdravljenj zob.

Garancija pri implantatih velja za obstojnost uporabljenih materialov.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena fiksnoprotetična dela (prevleke, mostički, inlayi, onlayi, veneerji) veljajo sledeči pogoji:

 • če je potrebno v laboratoriju narejeno restavracijo oziroma fiksnoprotetično delo zamenjati v prvih 24 mesecev krijemo 100% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v 24 do 36 mesecev po cementiranju krijemo 40% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v 36 do 48 mesecev krijemo 20% stroškov;
 • po 48 mesecev je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna.

Za vsa v zobnem laboratoriju narejena snemnoprotetična dela (proteze) veljajo sledeči pogoji:

 • če je potrebno v laboratoriju narejen zobni nadomestek zamenjati v prvih 12 mesecev krijemo 100% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v obdobju 12 do 24 mesecev po vstavitvi krijemo 40% stroškov;
 • v kolikor je zamenjava potrebna v 24 do 36 mesecev po vstavitvi krijemo 20% stroškov;
 • po 36 mesecev je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna;
 • za implantate velja 100% garancija prvi 24 mesecev po vstavitvi;
 • za protetično delo na implantatu pa krijemo 35% stroškov prvi 24 mesecev;
 • od 36 do 60 mesecev krijemo 20% stroškov, po 60 mesecev pa je garancija pretečena;
 • za vse direktne restavracije (plombe) velja 100% garancija 24 mesecev;
 • po 24 mesecev je garancija pretečena in pacient nosi celotne stroške zamenjave, v kolikor je le-ta potrebna

Garancija  ne velja v primerih ko se zgodi, da zobna pulpa iz različnih razlogov odmre,  tudi po namestitvi mostička ali drugega protetičnega nadomestka,  zaradi česar je nujno potrebna naknadna oskrba koreninskega kanala.

Za vsa ortodontska zdravljenja velja sledeči pogoj:

 • če pacient po končani ortodontski terapiji redno hodi na kontrole (na vsake 5-6 mesecev) in skrbi za retencijo (npr. v primeru, da se odlepi žička, se nemudoma naroči na popravilo), velja garancija 12 mesecev po snetju aparata.